Data Pejabat dan Pegawai

Klik pada Nama untuk melihat profil singkat perseorangan

NO NAMA / NIP FOTO JABATAN
1

Drs. H. AMIR HAMZAH, S.H.
NIP: 19540803.198103.1.003

01. Amir Hamzah Ketua
2 Drs. H. IMALUDDIN, S.H., M.H.
NIP: 19641231 198703 1 041
02. Nurdin Situju Wakil Ketua

3

Drs. H.ABRARUDDIN ANWAR, M.H.
NIP : 19610305.199203.1.005

abraruddin Hakim
4 Drs. AHMADI YAKIN SIREGAR, S.H
NIP : 19670703.199203.1.005
ahmadi Hakim
5 Drs. BURIANTONI, S.H., M.H
NIP : 19630715.199303.1.001
buriantoni Hakim
6 Dra. Hj. SAMLAH
NIP : 19631231 199303 2 018
04. Samlah Hakim 
7 Drs. H. ELMUNIF
NIP : 19630113 199103 1 004
05. Elmunif Hakim
8 Drs. SYAHMINAN LUBIS, S.H.
NIP : 19540125 198303 1 003
Syahminan Hakim
9 Dra. RABIAH NASUTION, S.H.
NIP : 19680304 199403 2 005
08. Rabiah Hakim
10 HUSNI, S.H.
NIP : 19541001 198103 1 004
husni Hakim
11

H.M. THAHIR, S.H.
NIP : 19561112.198303.1.006

thahir Hakim
       
13 Drs. FAKHRUDDIN
NIP : 19630605 198903 1 009
Fakhruddin Hakim
14

Drs. MAIMUDDIN
NIP : 19620619 198203 1 003

14. Maimuddin Hakim
15

EMMAHNI, S.H., M.H.
NIP : 19581119 198303 2 002

emmahni Hakim
16

Drs. IRPAN NAWI HASIBUAN, S.H.
NIP : 19611005 199103 1 004

Irpan  Hakim
17

DRS. RIDWAN ARIFIN

NIP : 19600823.199003.1.002

ridwan a Hakim
18 Dra. Hj. NIKMAH, M.H.
NIP : 19611130 199103 2 001
17. Nikmah Hakim
19 Drs. HUSNUL YAKIN, S.H., M.H.
NIP : 19671110 199503 1 003
husnul Hakim
20 Dra. NURAINI, M.A.
NIP : 19601202.199303.2.001
nuraini Hakim
21 Drs. RIZAL SIREGAR, S.H.
NIP : 19670504 199403 1 003
rizal siregar Panitera
23 JASMIN,  S.H.
NIP. 19721229 200012 1 001
Jasmin Panitera Muda Gugatan
24 Hj. SITI HAWANI,  S.H.
NIP. 19600704 199203 2 001
hawani Panitera Muda Permohonan
26 VIVIYANI PURBA, S.H.
NIP.19750525 200604 2 036
vivi  Panitera Pengganti
27 RUSNANI, S.H.
NIP : 19620820 198603 2 002
rusnani Panitera Pengganti
28 NUR AZIZAH, S.H.
NIP : 19681012 200212 2 002
azizah Panitera Pengganti
29 MHD. HERMANSYAH, S.H.
NIP. 19620318 198203 1 002
Herman Jurusita
30 SUWARMAN
NIP. 19660821 199003 1 001
Suwarman Jurusita
31 AMAT LUGITO
NIP. 19651016 198902 1 001
lugito Jurusita
32 ZAINAL ARIFIN, S.H.
NIP. 19710808 199103 1 002
zainal Jurusita
33 ELLYDA HANUM
NIP. 19601225 199103 2 002
ellyda Jurusita Pengganti
34 LIKWAN HARAHAP
NIP. 19770330 201212 1 001
Likwan Jurusita Pengganti
35 NASIB, S.H.
NIP : 19601121 197903 1 001
21. Nasib Sekretaris
36 NURCAHAYA HASIBUAN, S.H.
NIP. 19791210 200312 2 004
26. Nurcahaya Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
37 MUHAMAD IQBAL ZULFIKAR, S.E., M.M.
NIP : 19810306 200904 1 004
iqbal 2 Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
38 RIDWAN AFFANDY RANGKUTY, S.H.
NIP. 19790403 200805 1 001
25. Ridwan Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
39 RONA MASITO RITONGA, S.H.I. Rona Tenaga Honorer
40 MUSTOFA KAMAL, S.H. Kamal Tenaga Honorer
41 M. YUSRI Yusri Tenaga Honorer
42 A N T O N Anton Tenaga Honorer
43 JAUHARI, S.H.I. Jauhari Tenaga Honorer
44 ATIKA, S.H., M.H Atika Tenaga Honorer
45 M. MIFTAHUL IHSAN RAMBE, S.H. Ihsan Tenaga Honorer
46 DAFRIZAL Dafrizal Tenaga Honorer
47 APRILIA DWI PRADITA April Tenaga Honorer
48 ZUBAIDAH AFNI, S.Kom Afni Tenaga Honorer
  • selamat-saiful
  • selamat-muslih
  • selamat-rizal
  • ucapan-kpta
  • Duk-Ellyda
  • ucapan-waka-pta
  • ucapan-wisuda
  • duk-likwan
  • sel-rivai