sisa panjar Januari 2015

logo

PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM

 

NO NOMOR PERKARA BIAYA PERKARA Sisa PENGEMBALIAN SISA PANJAR SISA KET
PANJAR DIGUNAKAN TANGGAL KE PIHAK SETOR KE NEGARA
1 2 3 6 7 8 10
1 0466/Pdt.G/2014/PA.Lpk Rp   1.161.000,00 Rp 1.146.000,00 Rp       15.000,00 06 Januari 2015 YA TIDAK Rp         -    
2 1221/Pdt.G/2014/PA.Lpk Rp       496.000,00 Rp     481.000,00 Rp       15.000,00 07 Januari 2015 YA TIDAK Rp         -    
3 1411/Pdt.G/2014/PA.Lpk Rp       571.000,00 Rp     481.000,00 Rp       90.000,00 07 Januari 2015 YA TIDAK Rp         -    
4 1397/Pdt.G/2014/PA.Lpk Rp       966.000,00 Rp     466.000,00 Rp     500.000,00 07 Januari 2015 YA TIDAK Rp         -    
5 1226/Pdt.G/2014/PA.Lpk Rp       496.000,00 Rp     406.000,00 Rp       90.000,00 07 Januari 2015 YA TIDAK Rp         -    
6 1286/Pdt.G/2014/PA.Lpk Rp       976.000,00 Rp     346.000,00 Rp     630.000,00 07 Januari 2015 YA TIDAK Rp         -    
7 0923/Pdt.G/2014/PA.Lpk Rp       496.000,00 Rp     406.000,00 Rp       90.000,00 08 Januari 2015 YA TIDAK Rp         -    
8 1417/Pdt.G/2014/PA.Lpk Rp       466.000,00 Rp     391.000,00 Rp       75.000,00 08 Januari 2015 YA TIDAK Rp         -    
9 1120/Pdt.G/2014/PA.Lpk Rp       666.000,00 Rp     606.000,00 Rp       60.000,00 08 Januari 2015 YA TIDAK Rp         -    
10 1388/Pdt.G/2014/PA.Lpk Rp       696.000,00 Rp     596.000,00 Rp     100.000,00 08 Januari 2015 YA TIDAK Rp         -    
11 0048/Pdt.P/2014/PA.Lpk Rp       991.000,00 Rp     616.000,00 Rp     375.000,00 08 Januari 2015 YA TIDAK Rp         -    
12 1407/Pdt.G/2014/PA.Lpk Rp       666.000,00 Rp     551.000,00 Rp     115.000,00 08 Januari 2015 YA TIDAK Rp         -    
13 1399/Pdt.G/2014/PA.Lpk Rp       666.000,00 Rp     551.000,00 Rp     115.000,00 08 Januari 2015 YA TIDAK Rp         -    
14 1425/Pdt.G/2014/PA.Lpk Rp       516.000,00 Rp     416.000,00 Rp     100.000,00 09 Januari 2015 YA TIDAK Rp         -    
15 1383/Pdt.G/2014/PA.Lpk Rp       676.000,00 Rp     561.000,00 Rp     115.000,00 12 Januari 2015 YA TIDAK Rp         -    
16 1209/Pdt.G/2014/PA.Lpk Rp       591.000,00 Rp     491.000,00 Rp     100.000,00 13 Januari 2015 YA TIDAK Rp         -    
17 1312/Pdt.G/2014/PA.Lpk Rp       591.000,00 Rp     501.000,00 Rp       90.000,00 13 Januari 2015 YA TIDAK Rp         -    
18 1458/Pdt.G/2014/PA.Lpk Rp       796.000,00 Rp     296.000,00 Rp     500.000,00 13 Januari 2015 YA TIDAK Rp         -    
19 1466/Pdt.G/2014/PA.Lpk Rp       466.000,00 Rp     316.000,00 Rp     150.000,00 13 Januari 2015 YA TIDAK Rp         -    
20 1470/Pdt.G/2014/PA.Lpk Rp       666.000,00 Rp     436.000,00 Rp     230.000,00 13 Januari 2015 YA TIDAK Rp         -    
21 1432/Pdt.G/2014/PA.Lpk Rp       616.000,00 Rp     526.000,00 Rp       90.000,00 14 Januari 2015 YA TIDAK Rp         -    
22 0975/Pdt.G/2014/PA.Lpk Rp       466.000,00 Rp     391.000,00 Rp       75.000,00 14 Januari 2015 YA TIDAK Rp         -    
23 0966/Pdt.G/2014/PA.Lpk Rp       546.000,00 Rp     356.000,00 Rp     190.000,00 14 Januari 2015 YA TIDAK Rp         -    
24 1380/Pdt.G/2014/PA.Lpk Rp       741.000,00 Rp     611.000,00 Rp     130.000,00 14 Januari 2015 YA TIDAK Rp         -    
25 1415/Pdt.G/2014/PA.Lpk Rp       496.000,00 Rp     406.000,00 Rp       90.000,00 14 Januari 2015 YA TIDAK Rp         -    
26 1475/Pdt.G/2014/PA.Lpk Rp   1.011.000,00 Rp     551.000,00 Rp     460.000,00 14 Januari 2015 YA TIDAK Rp         -    
27 1377/Pdt.G/2014/PA.Lpk Rp       541.000,00 Rp     466.000,00 Rp       75.000,00 14 Januari 2015 YA TIDAK Rp         -    
28 1488/Pdt.G/2014/PA.Lpk Rp       541.000,00 Rp     271.000,00 Rp     270.000,00 14 Januari 2015 YA TIDAK Rp         -    
29 1412/Pdt.G/2014/PA.Lpk Rp       741.000,00 Rp     611.000,00 Rp     130.000,00 15 Januari 2015 YA TIDAK Rp         -    
30 1384/Pdt.G/2014/PA.Lpk Rp       691.000,00 Rp     571.000,00 Rp     120.000,00 15 Januari 2015 YA TIDAK Rp         -    
31 1413/Pdt.G/2014/PA.Lpk Rp       511.000,00 Rp     436.000,00 Rp       75.000,00 19 Januari 2015 YA TIDAK Rp         -    
32 1297/Pdt.G/2014/PA.Lpk Rp       511.000,00 Rp     501.000,00 Rp       10.000,00 19 Januari 2015 YA TIDAK Rp         -    
33 1239/Pdt.G/2014/PA.Lpk Rp       646.000,00 Rp     321.000,00 Rp     325.000,00 20 Januari 2015 YA TIDAK Rp         -    
34 1423/Pdt.G/2014/PA.Lpk Rp       661.000,00 Rp     571.000,00 Rp       90.000,00 21 Januari 2015 YA TIDAK Rp         -    
35 1433/Pdt.G/2014/PA.Lpk Rp       511.000,00 Rp     436.000,00 Rp       75.000,00 21 Januari 2015 YA TIDAK Rp         -    
36 1450/Pdt.G/2014/PA.Lpk Rp       636.000,00 Rp     536.000,00 Rp     100.000,00 21 Januari 2015 YA TIDAK Rp         -    
37 1406/Pdt.G/2014/PA.Lpk Rp       741.000,00 Rp     611.000,00 Rp     130.000,00 21 Januari 2015 YA TIDAK Rp         -    
38 1430/Pdt.G/2014/PA.Lpk Rp       496.000,00 Rp     406.000,00 Rp       90.000,00 22 Januari 2015 YA TIDAK Rp         -    
39 1008/Pdt.G/2014/PA.Lpk Rp       466.000,00 Rp     391.000,00 Rp       75.000,00 22 Januari 2015 YA TIDAK Rp         -    
40 1366/Pdt.G/2014/PA.Lpk Rp       691.000,00 Rp     571.000,00 Rp     120.000,00 22 Januari 2015 YA TIDAK Rp         -    
41 0896/Pdt.G/2014/PA.Lpk Rp       546.000,00 Rp     506.000,00 Rp       40.000,00 22 Januari 2015 YA TIDAK Rp         -    
42 1317/Pdt.G/2014/PA.Lpk Rp       606.000,00 Rp     491.000,00 Rp     115.000,00 22 Januari 2015 YA TIDAK Rp         -    
43 0979/Pdt.G/2014/PA.Lpk Rp       666.000,00 Rp     546.000,00 Rp     120.000,00 26 Januari 2015 YA TIDAK Rp         -    
44 1400/Pdt.G/2014/PA.Lpk Rp       741.000,00 Rp     611.000,00 Rp     130.000,00 26 Januari 2015 YA TIDAK Rp         -    
45 1402/Pdt.G/2014/PA.Lpk Rp       466.000,00 Rp     391.000,00 Rp       75.000,00 26 Januari 2015 YA TIDAK Rp         -    
46 0972/Pdt.G/2014/PA.Lpk Rp       541.000,00 Rp     496.000,00 Rp       45.000,00 26 Januari 2015 YA TIDAK Rp         -    
47 0028/Pdt.G/2015/PA.Lpk Rp   2.391.000,00 Rp 1.241.000,00 Rp1.150.000,00 26 Januari 2015 YA TIDAK Rp         -    
48 1461/Pdt.G/2014/PA.Lpk Rp       741.000,00 Rp     611.000,00 Rp     130.000,00 26 Januari 2015 YA TIDAK Rp         -    
49 1476/Pdt.G/2014/PA.Lpk Rp       496.000,00 Rp     406.000,00 Rp       90.000,00 26 Januari 2015 YA TIDAK Rp         -    
50 1391/Pdt.G/2014/PA.Lpk Rp       666.000,00 Rp     551.000,00 Rp     115.000,00 27 Januari 2015 YA TIDAK Rp         -    
51 1499/Pdt.G/2014/PA.Lpk Rp       466.000,00 Rp     391.000,00 Rp       75.000,00 28 Januari 2015 YA TIDAK Rp         -    
52 1382/Pdt.G/2014/PA.Lpk Rp       691.000,00 Rp     571.000,00 Rp     120.000,00 28 Januari 2015 YA TIDAK Rp         -    
53 1440/Pdt.G/2014/PA.Lpk Rp       756.000,00 Rp     626.000,00 Rp     130.000,00 29 Januari 2015 YA TIDAK Rp         -    
54 0032/Pdt.G/2015/PA.Lpk Rp       541.000,00 Rp     271.000,00 Rp     270.000,00 29 Januari 2015 YA TIDAK Rp         -    
55 1435/Pdt.G/2014/PA.Lpk Rp       606.000,00 Rp     491.000,00 Rp     115.000,00 29 Januari 2015 YA TIDAK Rp         -    
  • selamat-saiful
  • selamat-muslih
  • selamat-rizal
  • ucapan-kpta
  • Duk-Ellyda
  • ucapan-waka-pta
  • ucapan-wisuda
  • duk-likwan
  • sel-rivai